Efektywna nauka

Trening pamięci i koncentracji

Trening pamięci i koncentracji uwagi można porównać z treningiem sportowym. Uczestnicy kursów poza poprawą wyobraźni, pamięci i koncentracji uwagi, wyrabiają w sobie systematyczność, wiarę we własne możliwości i konsekwencję w dążeniu do celu.

Poznanie i wyćwiczenie

Kurs obejmuje poznanie i wyćwiczenie sposobów na szybkie przyswajanie takich treści jak: daty historyczne, słówka z języków obcych, dużą ilość informacji, sposoby obrazowych notatek (mapy myśli).

Ćwiczenia wspomagające

  • Określanie celu i motywacja do nauki.
  • Strategie uczenia się: system powtórek i przerw.
  • Preferencje uczenia się: – określamy profil dominujący – półkula mózgu, wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk
  • Żonglowanie 3 piłeczkami
  • Kinezjologia edukacyjna (Gimnastyka Mózgu)– proste ćwiczenia fizyczne wspomagające pracę mózgu, integrujące ciało wg Paula Dennisona.
Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych po maks  12 osób,  1 raz w tygodniu Odwiedź cennik