INFORMACJE JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA

COVID-19

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy na naszych zajęciach następujące zasady:

  • Prowadzący jest zdrowy
  • Prowadzący nosi maskę lub przyłbicę
  • Przy wejściu na zajęcia uczestnicy dezynfekują ręce
  • Uczestnicy bez widocznych objawów chorobowych
  • Sprzęt jest dezynfekowany po każdych zajęciach
  • W miarę możliwości uczestnicy pochodzącą z jednej klasy

W razie nieobecności uczestnika na zajęciach, odrobienie zajęć